Bilgilendirme
  • Joom!Fish extension not installed correctly. Plugin not executed

İkinci el ekipman ilanı yayınlama kuralları

İkinci el ekipman', 2, 2, '

Teklif ilanı yayınlama kuralları

OTELEKİPMANLARI.COM ÜYE SÖZLEŞMESİ.
İşbu sözleşme, MEDYATEK Bilgi İşlem Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından www.otelekipmanlari.com web sitesi üzerinden ürün/mal/hizmet alımı ve/veya arzı/satımı konusunda teklif vermek ve ilan, reklam yayınlamak üzere faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal üyelerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
1. Tanımlar:
MEDYATEK Bilgi İşlem Sistemleri San.ve Tic.Ltd.Şti., bundan böyle 'MEDYATEK' olarak anılacaktır.
www.otelekipmanlari.com adına bağlı web sitesi, bundan böyle 'MEDYATEK' olarak anılacaktır.
MEDYATEK'ten ürün/mal/hizmet alımı ve/veya arzı/satımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, MEDYATEK tarafından üyelikleri onaylanarak OTELEKİPMANLARI'na üyeliği kabul edilen bireysel veya kurumsal tüm üyeler , bundan böyle 'KULLANICI' olarak anılacaktır.
OTELEKİPMANLARI'nan mesajlaşma, teklif isteme, satın alma ilanı verme gibi özelliklerinden faydalanmak üzere OTELEKİPMANLARI'na üye olan KULLANICI'lar, bundan böyle 'OTEL' olarak anılacaktır.
Firmasını, ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak, OTEL'lerin taleplerini karşılamak üzere teklif veren, satın almacıların taleplerini öğrenebilmek amacıyla siteyi kullanmak üzere para vererek sisteme üye olan KULLANICI'lar, bundan böyle 'TEDARİKÇİ' olarak anılacaktır.
2. Üyelik Şartları
a) Üyelik, OTELEKİPMANLARI'nan ilgili bölümünden KULLANICI olarak yararlanmak isteyen kişi ve kurumlar tarafından gerekli kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve MEDYATEK tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan KULLANICI olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
b) Her bir KULLANICI kullanacağı şifre ve KULLANICI adı ile sadece bir tek kişi veya kurum için işlem yapma hakkına sahiptir. Diğer kişi veya kurumların siteden yararlanması, ayrıca kayıt işleminin yapılması ve başka bir KULLANICI adı ve şifrenin alınması ile gerçekleştirilir. Aynı KULLANICI adı ve şifre üzerinden sisteme girme teşebbüsünün tespiti halinde, MEDYATEK diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı üyenin üyeliği askıya alabilir veya iptal edebilir.
c) OTELEKİPMANLARI'na üye olabilmek için reşit olmak ve MEDYATEK tarafından işbu sözleşme çerçevesinde geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi MEDYATEK tarafından işbu sözleşme uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin OTELEKİPMANLARI'na kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları MEDYATEK üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
d) MEDYATEK, OTELEKİPMANLARI'na üye olmak isteyen kişi ve kurumların başvurularını sebep göstermeden reddetme hakkına sahiptir. Bu nedenle üye olmak isteyen kişi veya kurum MEDYATEK'den herhangi bir hak iddia edemez.
3. MEDYATEK Kullanım Şartları
a) MEDYATEK, KULLANICI'ların mallarını/ürünlerini/hizmetlerini arz ettikleri ve/veya arz edilen mallara/ürünlere/hizmetlere teklif vermek suretiyle bir araya geldikleri sanal buluşma ortamı olup herhangi bir başka amaca hizmet etmemektedir. MEDYATEK'in sorumluluğu web sayfası işleticisi olmakla sınırlı olup bu sanal buluşma ortamından faydalanma imkan ve şartlarını bu sıfatla KULLANICI'larına sağlar. MEDYATEK, işlettiği MEDYATEK üzerinden yapılan işlemlerde taraf sıfatı bulunmadığından yapılan işlemlerden doğan hak ve yükümlülüklere ilişkin herhangi bir bağlılığı olmayacaktır.
b) "KULLANICI"lar, üyelik işlemlerini yerine getirme, MEDYATEK hizmetlerinden faydalanma ve MEDYATEK'teki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara OTELEKİPMANLARI'nan ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. MEDYATEK, MEDYATEK'te yapılacak işlemlere ilişkin ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın sadece MEDYATEK'te duyurmak sureti ile değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
c) OTELEKİPMANLARI'nan sunduğu hizmetlerden yararlananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlar doğrultusunda MEDYATEK üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların, MEDYATEK dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "KULLANICI", MEDYATEK ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki MEDYATEK diçinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MEDYATEK ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI'ların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri MEDYATEK üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı MEDYATEK doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
d) KULLANICI vereceği bilgilere ilişkin olarak hukuki mevzuata uygun hareket edeceğini, bilhassa Tüketicinin Korunması kanunu çerçevesinde doğan yükümlülükler başta olmak üzere bu konudaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. MEDYATEK hukuki mevzuata uymadığını tespit ettiği bilgi, teklif veya ilanı yayınlamaktan imtina edebilir. Bu yola başvurmamış olsa dahi içeriklerden kaynaklanan zararlardan dolayı MEDYATEK'in KULLANICI'ya rücu etme hakkı saklıdır.
e) KULLANICI'ların, MEDYATEK tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişimi sağlayan verilerinin (KULLANICI ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen "KULLANICI"ların sorumluluğundadır. "KULLANICI"ların, bu yöndeki eksik özen ve kusur neticesinde meydana gelmiş kendilerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan MEDYATEK'in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
f) KULLANICI tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. MEDYATEK, KULLANICI'lar tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. MEDYATEK'te, KULLANICILAR da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve burada yayınlanan içeriklerden dolayı MEDYATEK'in, MEDYATEK çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle MEDYATEK, MEDYATEK üzerinden verilen tekliflerin, bilgilerin, görüntü ve açıklamaların içeriği, şekli ve doğruluğu konusunda herhangi bir garanti vermez.
g) KULLANICI, kanunen yasaklı ürünlerden herhangi bir ürünü/malı/hizmeti satışa arz edemeyeceği ve teklife konu yapamayacağı gibi MEDYATEK aracılığı ile elde ettiği bilgileri kullanmak suretiyle herhangi bir kanuna, ahlaka veya kamu düzenine aykırı amaçla tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette de bulunamaz. Aynı şekilde TEDARİKÇİ veya satın almacı olarak gayrı ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen ve kanuna aykırı mesajlar da gönderemez. Bu tür girişimler ve eylemler MEDYATEK tarafından tespit olunduğu takdirde söz konusu işlemi durdurma hakkı ve üyelikten ihraç hakkı mevcuttur. Bu nitelikte bir faaliyet veya teşebbüs nedeniyle üyelikten ihracına karar verilen KULLANICI'nın bakiye üyelik ücreti iade edilmez. Bu gibi durumlarda doğabilecek her türlü sorumluluk KULLANICI'ya aittir, herhangi bir sebeple MEDYATEK'in bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan veya dolaylı, maddi ve/veya manevi zararın tazminini talep hakları saklıdır.
h) MEDYATEK, dilediği zaman KULLANICI'nın üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçiçi veya sürekli olarak yasaklayabilir. Belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
i) Sözleşmeye aykırılık hallerinde MEDYATEK'in maddi ve manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır.
İşbu sözleşme OTELEKİPMANLARI'nın herhangi bir sebeple yayınının durması veya durdurulması halinde bu sürede askıda addolunur. Sözleşme MEDYATEK'de yapılan faaliyetin MEDYATEK tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. KULLANICI'ların bu nedenle MEDYATEK'den herhangi bir ücret iadesi talebi olamaz. MEDYATEK işini, ticari ortaklığını ve MEDYATEK alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.
j) KULLANICI, malını,ürününü veya hizmetini satışa arz ederken, teklif verirken, malı/ürünü/hizmeti satın alırken, teslimatta ve satış sonrasında işbu sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, fatura, irsaliye, irsaliyeli faturayı ürün/mal ile birlikte alıcıya teslimi zorunlu garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeleri de eksiksiz olarak teslim etmeyi, aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerden kendisinin sorumlu olacağını, MEDYATEK'in hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını ve MEDYATEK'in üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine rücû edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
k KULLANICI, MEDYATEK'in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde KULLANICI'lara ait gizli ,özel ve ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
l) KULLANICI'lar, MEDYATEK'in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
4. OTEL'lerin Hak ve Yükümlülükleri
a) OTEL'ler MEDYATEK içinde istedikleri ürün ve özelliklerini sisteme girerek TEDARİKÇİ'lerin gelip bu ürünlerle ilgili teklif vermesini bekleyebilirler.
b) OTEL'ler kendilerine gelen tekliflere cevap verip vermemekte, değerlendirip değerlendirmemekte özgürdürler.
c) OTEL'ler hiçbir şekilde gerçekle ilgisi olmayan, ihtiyaç dışında ve piyasa araştırması niteliğinde fiyat talebinde bulunmayacaklardır. MEDYATEK bu tip davranışları tespit ettiği takdirde OTEL'in üyeliğini sonlandırabilecektir.
d) OTEL'ler MEDYATEK içerisinde yayınlanan kurallara uygun hareket edecek ve bu hareketlerinden dolayı MEDYATEK'e sorumlu olacaklardır.
5. TEDARİKÇİ'lerin Hak ve Yükümlülükleri
a) TEDARİKÇİ'ler MEDYATEK'te satıma arz ettiği mal, ürün ve hizmetlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve mal, ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. TEDARİKÇİ'ler teklife konu ettikleri mal, ürün ve hizmetlerin, satışı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya MEDYATEK'te sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. TEDARİKÇİ sitede sergilenen ürünlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu MEDYATEK'in ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
b) TEDARİKÇİ'ler kendilerinden istenen tekliflere yanıt vermekte veya vermemekte serbesttirler,
c) TEDARİKÇİ'nin, MEDYATEK'te teklife konu ettiği ürünlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürünün yaratılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde MEDYATEK'te satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye veya kanuna aykırı olmasından dolayı doğabilecek herhangi bir sorumluluğa karşı tek sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.
6. MEDYATEK'in Hak ve Yükümlülükleri
a) MEDYATEK, MEDYATEK'te sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; KULLANICI'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri KULLANICI'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. MEDYATEK, bu hakkını hiçbir bildirimde ve uyarıda bulunmadan kullanabilir. KULLANICI'lar sistem dahilinde kayıtlı bilgilerinin değiştirilmesi veya düzeltilmesi gerekliliği hasıl olduğunda MEDYATEK'i bu hususlarda bilgilendirirler. İlgili bilgilendirme ve bildirim üzerine MEDYATEK sistem içinde gerekli değişiklikleri yapar. KULLANICI'nın vermiş olduğu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bildirmemesinden kaynaklanan her türlü zarardan dolayı sorumluluk KULLANICI'ya ait olacaktır. MEDYATEK'in bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
b) MEDYATEK üzerinden, MEDYATEK'in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi Tedarikçilar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere erişim verebilir. MEDYATEK üzerindeki erişimler vasıtasıyla ulaşılan portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu erişimler vasıtasıyla ulaşılan portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında MEDYATEK'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c) MEDYATEK, MEDYATEK'te yer alan KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistik değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
d) MEDYATEK, MEDYATEK'te sağlanan hizmetler doğrultusunda KULLANICI'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem olarak görev almaz.
e) MEDYATEK, sitenin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu sitede yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile KULLANICI'nın yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse MEDYATEK bu konuda bir sorumluluk yüklenmez. KULLANICI kendi yazılım ve donanımını korumakla yükümlüdür.
7.Ek Hizmetler
KULLANICI'lar, yukarıda sayılan hizmetlere ek olarak MEDYATEK'te daha önceden belirlenmiş alanlara ücret karşılığında reklam ve ilan verebilirler. Bu ek hizmetler için MEDYATEK'te yayınlanan güncel fiyatlar geçerli olacaktır. Ödenen ücret karşılığında ilan ve reklamın MEDYATEK'te kalış süresi içerisinde KULLANICI'nın işlemden cayması durumunda ücret iadesi yapılmaz.
8. Ücretlendirme
MEDYATEK, TEDARİKÇİ'lerin üyelik, ilan ve raklam ücretlerini OTELEKİPMANLARI'nın üyelikle ilgili bölümünde ilan edecektir. Üyelik ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.
10.Gizlilik
MEDYATEK, MEDYATEK'te KULLANICI'lar ile ilgili bilgileri MEDYATEK dışında üçüncü şahıs ve tüzel kişilere kullandırmayacaktır. Ancak kanunların yetki verdiği kurumların yazılı istekleri doğrultusunda bilgiler ilgili kurumlara verilebilecektir.
a. Elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtılmayacak; reklam, tanıtım ve pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır.
b. Bize verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, sizin onayınız dışında diğer üyelere açılmayacaktır. Bu bilgiler, MEDYATEK'in kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.
c. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ve MEDYATEK yetkilileri ulaşabilir. Bir başka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
d. Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde bize bildirebilirsiniz. Bize vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.
e. TEDARİKÇİ üyelerimiz için tasarlanan üyeliklerin başlıca amacının şirket bilgilerini başka üyelere ulaştırmak olduğu düşünülürse, başkalarıyla paylaşılması istenmeyen bilgilerin herkese açık üye sayfalarında yayınlanmasını istememe hakları her zaman mevcuttur.
f. OTEL üyelerimizin bilgileri de kendi bilgileri ve onayları dışında başka hiçbir üyeye iletilmeyecektir.
g. TEDARİKÇİ üyelerimiz ve OTEL üyelerimiz arasındaki teklif süreci tamamen gizli olup bu süreçte paylaşılan fiyat ve veriler hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

11. Diğer Hükümler
11.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) OTELEKİPMANLARI'nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm elemanları MEDYATEK'e ait ve/veya MEDYATEK tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. KULLANICI'lar, MEDYATEK hizmetlerini, MEDYATEK bilgilerini ve MEDYATEK'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının MEDYATEK'in hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı MEDYATEK'den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. KULLANICI'lar MEDYATEK'in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
11.2. Sözleşme Değişiklikleri
MEDYATEK, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda MEDYATEK'te ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. KULLANICI'lar yeni hükümlerin yayınlanmasından itibaren 7 iş günü içerisinde sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptirler. Bu durumda KULLANICI'lar ödedikleri ücretleri geri isteme hakkına sahip değildirler. İşbu sözleşme, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez ve fesih edilemez.
11.3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MEDYATEK işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MEDYATEK için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek bu durumlar için MEDYATEK'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve MEDYATEK'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Ticaret Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İhtilaf halinde MEDYATEK'in kayıtları esas alınacaktır.
11.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme KULLANICI'nın OTELEKİPMANLARI'na üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. KULLANICI'nın üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona erer.
MEDYATEK, KULLANICI'nın üyeliğini,
a) Kanunen satılması veya bulundurulması yasak olan ürünlerin KULLANICI tarafından sitede satıma veya talebe konması durumunun MEDYATEK tarafından tespit edilmesi,
b) KULLANICI'ın, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
c) KULLANICI'nın kendisi için oluşturulmuş KULLANICI profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
d) KULLANICI'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
f) KULLANICI'ların OTELEKİPMANLARI'na virüs bulaştırmak veya saldırı düzenlemek suretiyle OTELEKİPMANLARI'na çalışmaz hale getirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri,
durumlarında iptal eder ve bu konuda uğradığı maddi ve manevi tazminat hakkını KULLANICI'dan talep eder.